รายงานสรุปผล AEFI (หลังฉีด 30 นาที)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 16/08/2565 18:12 น.